Hvad går pengene til?

Af nedenstående oversigt ses at hovedparten af midlerne bruges direkte på de terapeutiske gruppeforløb.