Hvad er en sorggruppe?

En sorggruppe består af 8 til 10 børn og unge, der alle har mistet et nærtstående familiemedlem eller en ven.

To gruppeledere følger børnene i hele forløbet, som typisk strækker sig over  et halvt år med møder hver 14. dag, afbrudt af ferier og lignende.

Deltagelse er gratis.                                                                                Fællesskab-lille

Normalt er der opstart af ny gruppe ca. hvert halve år.
Se på TV2 et eksempel på et møde i sorggruppen

Ovenstående figur, tegnet af Hannah Heilmann, er venligst udlånt af kunstneren og Sverre Raffnsøe, professor, dr. phil. ved CBS”