Hvem støtter foreningen?

Det har været muligt at afslutte to gruppeforløb i 2016 takket være den økonomiske støtte, som vi har fået dels fra vore medlemmer, dels gennem gaver og fonde. Igen i år har vi fået opbakning fra menighedsråd, som har valgt at overføre søndagens kollekt til gruppen. Gruppeforløbene ville ikke kunne gennemføres uden hjælp fra mange kanter. En stor tak til menigheder og medlemmer af foreningen, og tak til

Overgades Dyreklinik                                                                                                                                Det Skrå Teater v. Jeppe Sand                                                                                                              Swingtetten v. Jørn Christensen                                                                                                           Lions Club Odense v. Bent Erik Johansen                                                                                       Fionia Fond v. Iben Lindhardt Olsson                                                                                                 Den humanitære Fond v. Kurt Skovlund                                                                                             Odense Børnehospitals Fond v. Leif Hansen                                                                                     “Den lille Klub” v. Ruth Arnhem.                                                                                                         Søsterloge 90 Dronning Christine v. Edith Kjengaard                                                   Søsterloge Freja nr.3                                                                                                          Frimureloge Fyn
4. Sct. Georgsgilde, Odense