Om foreningen

Når et barn mister et nærtstående familiemedlem, styrter en hel verden i grus.
I barneværelset er der ingen ord som dækker så voldsomt et tab.
De nærtstående voksne, som plejer at hjælpe, er selv i chok. Ikke sjældent trækker omgivelserne sig tilbage for at undgå at såre eller at blive konfronteret med barnets ordløse sorg.
Barnet vil ofte føle skyld overfor den afdøde, netop fordi det ikke har sprog til at skabe kontakt med – og forståelse hos – den omgivende verden. Set fra barnets plads lever kammeraterne på en lykkelig planet, hvorfra det selv er udelukket.
I mødet med andre børn som har mistet, oplever barnet at det er blandt ligemænd. Det bliver lovligt at sørge og græde, mindes – ja, måske endog at le og lege igen.
Det er så vigtigt at barnet atter får mulighed for at finde sig selv, nu blandt børn som har fælles skæbne. Men alene er det stort set umuligt at nå dertil for barnet.
I Odense har det gennem nogle år været muligt for børn i aldersgruppen 10 – 16 år at deltage i en sorggruppe, etableret som forsøgsprojekt af menighedsråd, præster og to gruppeterapeuter. Projektet ophørte ved udgangen af 2010. På det tidspunkt havde man en venteliste på adskillige børn, men der var ikke økonomi til at fortsætte arbejdet.
I erkendelse af det store behov for støtte til disse børn er der imidlertid arbejdet ihærdigt på at få genskabt foreningen for ’Børn og Unge i Sorg på Fyn’. I juni 2011 lykkedes det at få nedsat en bestyrelse for foreningen, gennem en fornem, privat donation blev foreningen igen arbejdsduelig – og nu retter man blikket mod at etablere et forløb, som er holdbart.
Til den ende er det først og fremmest vigtigt at ha en stabil økonomi, og man har til hensigt at ansøge fonde og foreninger om støtte. I løbet af efteråret vil man henvende sig til de enkelte menighedsråd på Fyn og håber på velvilje – og en skærv.
Foreningsarbejdet hviler på et folkekirkeligt grundlag, men er ikke forkyndende, og børn fra alle lag kan gratis betjene sig af tilbuddet.
Det vil være muligt at tilmelde sig medlemskab af foreningen, enten som gruppe eller som enkeltperson(se under “Vil du støtte foreningen”).