Hvad er foreningens formål?

Foreningens formål er at:

At hjælpe børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem, til at komme videre i tilværelsen.

Den unge er typisk mellem 10 og 18 år, når vedkommende starter i samtalegruppen.

Samtalegruppen har til formål at give plads til, at den unge kan tale om sine tanker i trygge omgivelser blandt andre, der også har haft et tab. Samtalerne sker i samvær med professionelle gruppeledere.